om företaget

tjänster
belysningsplanering
ljussättning
utvärdering
rådgivning
projektledning

kunder

kontakt

partners

 
Några återkommande uppdragsgivare:

Eksjö Kommun
ljussättning av Museigården mm.
planering ny gatubelysning Norra Storgatan, kyrkparken, Stora Torget
planering ny belysning Finlandsparken
plan för Vattenledningsparken, pågående
Jönköping Energi AB
belysning av Huskvarnafallen, årligen återkommande
plan för permanent bel. av Huskvarnafallen, pågående
ljussättning av konstverken på Torsvik Kraftvärmeverk
ljussättning av Vårstarondellen, Huskvarna
rådgivning ljussättning Molins fontän Rådhusparken, Jönköping
Jönköpings Kommun
Ljussättning/ projektplanering för renovering av skulpturfundament, Huskvarna
ljussättning/ projektplanering dansverket Kaboombadoom,
Oskarshamns Kommun
föreläsning/ seminarium om ljus och belysningsstrategi
ljussättning av Fredriksbergs Herrgård
Kalmar Kommun
föreläsning & workshop ljus och trädgård
Hässleholms Kommun
planering och konstruktion av “Ljusbron”, infart från öster
ljussättning rondell
bel. plan för Fågeldammsparken
 
start fredholm ljusdesign
Parkgatan 23 | 575 33 Eksjö | 0381-107 01 | 070-581 07 01 | hansfredholm@fld.se