om

fredholm ljusdesign

                                                                                                                                            professionell belysningsplanering och ljussättning 

Hans Fredholm har en bakgrund som bildkonstnär och skulptör. Arbetar sedan år 2000 parallellt med belysning och konst. 

Med konstnärens visuella skärpa och tränade blick underlättas arbetet med att skapa ljussättning för de offentliga rummen.

Till den rent visuella delen av arbetet kommer också den tekniska överblicken och kunskaperna om hur de kan appliceras i skilda projekt. Kunskaper som tillägnats under ett långt arbetsliv med en rad olika uppdrag och projekt inom såväl konst som belysning.

" Jag har inte sett mig som en "ljuskonstnär" utan medvetet skiljt verksamheterna åt för att renodla och professionalisera dem på ett tydligt och fackmannamässigt sätt. Det har fungerat bra och förenklat kommunikationen mellan de olika "världarna" på ett effektivt sätt.

fredholm ljusdesign   Parkgatan 23 | 575 33 Eksjö  | 070-581 07 01 | info at fld.se,   ©  All Rights Reserved 2020

uppdaterad december 2020