om företaget

tjänster
belysningsplanering
ljussättning
utvärdering
rådgivning

projektledning

kunder

kontakt

partners

 


Belysningsplanering

För kundens räkning skissas ett belysningskoncept, en grundidé för det
fortsatta arbetet. Därefter utarbetas ett program som beskriver förutsättningar
och målsättning samt en genomförandeplan.

Vidare ingår beskrivning av belysningsanläggningens utformning, utseende, belysnings-
tekniska data, ritningar och beräkningar samt kalkyler för inköp och installation.
En drift- och underhållsplan upprättas när anläggningen är installerad.

Beroende på projektets storlek och kundens budget varierar omfattningen på dessa
handlingar samt antal beräknade timmar för dess slutförande.


 
start fredholm ljusdesign
Parkgatan 23 | 575 33 Eksjö | 0381-107 01 | 070-581 07 01 | hansfredholm@fld.se