om företaget

tjänster
belysningsplanering
ljussättning
utvärdering
rådgivning
projektledning

kunder

kontakt

partners

 


Rådgivning

Vid samtal, möten eller besök hjälps kunden vidare i sina ansträngningar
att planera bästa möjliga belysning utifrån sina önskemål och förutsättningarna
i den aktuella miljön.
Det insamlade materialet kan sammanställas, om kunden så önskar, till ett
programförslag för vidare planering och åtgärder.
 
start fredholm ljusdesign
Parkgatan 23 | 575 33 Eksjö | 0381-107 01 | 070-581 07 01 | hansfredholm@fld.se