om företaget

tjänster
belysningsplanering
ljussättning
utvärdering
rådgivning
projektledning

kunder

kontakt

partners

 


Ljussättning

För objekt som kräver en unik och kreativ insats skapas en särskilt anpassad
ljussättning som kan lyfta fram de speciella kvalitéer objektet ifråga besitter.

Här talar vi främst om konstverk, kulturbyggnader, särskilt intressant arkitektur,
parker, trädgårdar och naturmiljöer mm.

Efter en noggrann genomgång av förutsättningar och möjligheter planeras en
eller flera på varandra följande provbelysningar. Vid dessa klarnar ytterligare
vad som är möjligt, lämpligt och fantastiskt bra att utföra.

En definitiv plan utarbetas därefter, som sedan följs under utförandefasen.

 
start fredholm ljusdesign
Parkgatan 23 | 575 33 Eksjö | 0381-107 01 | 070-581 07 01 | hansfredholm@fld.se